SEO-venlig URL

Optimerede URL’er er vigtige for både brugeroplevelsen og i forhold til SEO. URL’er hjælper bl.a. søgemaskiner med, at forstå en sides relevans i forhold til en søgeforespørgsel og strukturen på dit website.

SEO-venlig URL

Hvad er en URL?

URL’er bruges ofte som en lokation til websider (HTTP) men faktisk er de også adresser til filoverførsler (FTP), email, databaseadgang med flere applikationer. URL’er erstatter IP-adresser og er derfor en mere brugervenlig tilgang til f.eks. websider.

Inden vi går i dybden med hvad en SEO-venlig URL er og hvordan du optimerer dine URL’er, så er det en god idé, at have en basal forståelse af hvad en URL er.

Anatomien af en URL:

  • Protokol: https://
  • Subdomæne: www.
  • Domæne: citona
  • (cc)TLD: .dk
  • Undermapper: /seo/url/

Hvad betyder URL?

“URL” er forkortelsen for Uniform Resource Locator. Det er et andet navn for webadresse, som er den tekst du indtaster i din webbrowser, når du vil besøge et website.

Hvad er en SEO-venlig url?

SEO-venlige URL’er tager skridtet videre og har som hensigt, at imødese både brugere og søgemaskinerne. URL’er som er optimeret til SEO er ofte korte og inkluderer kun relevante søgeord, der giver søgemaskinerne en bedre forståelse af indholdet.

Disse URL’er hjælper også brugere med at forstå, hvor de bliver taget hen, når de kommer fra søgeresultatsider (SERPs). Derudover kan brugerne identificere hvad siden omhandler, blot ved at kigge på URL’en. SEO-venlige URL’er skaber ligeledes tryghed hos brugere og opfordrer til kliks såvel som social deling.

Hvorfor er en URL vigtig for SEO?

Udover din sides title tag, ALT-tekst, links ankertekster og indholdet, så bruger søgemaskiner URL’en til at forstå, hvad din side omhandler. En god opbygning, herunder URL-struktur, er derfor afgørende for et organiseret websitehierarki.

SEO-venlig URL

Vigtigheden bekræftes da også i Googles startguide, hvis emne udgør en stor del af deres guide til grundlæggende SEO.

URL i Google SEO startguide

Sådan optimerer du en URL

Når du skal igang med optimere din URL’er, så er der flere faktorer som skal tages i betragtning. I de kommende afsnit får du 10 af de bedste tips, som både vil skabe en SEO-venlig URL og samtidig imødese dine brugere.

Brug dine søgeord

Hver side på dit website bør have et klart formål, som du ønsker opdaget af din målgruppe. Af samme grund er det vigtigt, at du gør brug af relevante søgeord i din websides URL.

Søgeord i URL

Søgeord i din websides URL hjælper både søgemaskiner og brugere med at forstå, hvad dit indhold omhandler og hvilke søgefraser det skal være synligt på.

Inkluder derfor det mest beskrivende eller tematiske søgeord, som fortæller mest om sidens indhold. I denne guide om SEO-venlige URL’er, bruger vi f.eks. kun /url/ under det tilhørende bibliotek som er /seo/. Dette søgeord kan ses på som et forældertema, der giver indholdet mulighed for, at rangere på mange relaterede søgeord.

Undgå fyldord og gentagelser

Som en god tommelfingerregel bør du sikre, at en bruger kan forstå hvad din side omhandler, bare ved at kigge på URL’en. Dette betyder dog ikke, at du skal inkludere unødige fyldord eller tegn.

Ord som “og” eller “i” er bare distraktioner og kan derfor helt undlades i din URL. En bruger kan sagtens forstå hvad din webside omhandler uden disse fyldord og det samme kan Googlebot.

Derudover bør du undgå gentagelse af søgeord i dine URL’er. Tilføjelser af det samme søgeord flere gange fører kun til en spammy URL-struktur og øger ikke dine chancer for at rangere højere i søgeresultaterne.

Undgå søgeordsspam i din URL

Hvor de første 2 giver mening, så bliver den 3. og 4. søgeordsgentagelse overflødig.

Opdel ord i din URL med bindestreg

Hvis din URL består af flere ord, så bør du separere dem med bindestreg fremfor f.eks. understreg. Bindestreg fortæller søgemaskinerne at der dine ord er opdelt, hvorimod understreg slår dine ord sammen. F.eks. tolker Google “indisk_kaffe” som “indiskkaffe”.

Bindestreg i URL

Bindestreg forståes med andre ord som et mellemrum og er ligeledes Googles foretrukne tegnsætning, når du strukturerer dine URL’er. Denne struktur gør det nemmere for Google, at læse og forstå dit indhold.

Hold din URL kort

Dine URL’er bør være korte for at sikre en høj læsbarhed. Lange URL’er kan forvirre Google og skabe usikkerhed om sidens emne. Dette gør sig især gældende, når URL’en inkluderer irrelevante ord og parametre, som ligger udenfor sidens relevans.

En anden ulempe ved kryptiske URL’er er, at de kan afskrække eller forvirre brugere. Dette kan gå ud over sidens CTR og tilbagevendende besøg. Flere studier har desuden vist, at der er en stærk korrelation imellem korte URL’er og bedre placeringer i Google.

Faktisk svarede Googles Matt Cutts i et interview, at ord i længere URL’er ofte vil vægte mindre og bare ikke bærer så meget værdi. Omvendt har andre studier vist, at korte URL’er generelt resulterer i flere sociale delinger.

Kort URL

Derudover hjælper korte URL’er ikke kun den enkelte webside med at rangere bedre. Korte URL’er gør det også nemmere for Google, at finde og crawle alle dine websider, når du fastholder en enklere URL-struktur på dit website.

Indbyd til klik

Organisk CTR en i dag en stor faktor i søgemaskines algoritmer. Udover af din sides title og meta description påvirker din sides CTR, så har din sides URL også afgørende betydning for, hvor mange der vælger at klikke sig ind.

Brugere har nemlig vænnet sig til, også at kigge på en URL til at finde ud af, hvor linket tager dem hen. Hvis din URL er ulæselig, så har de ingen idé om hvor de ender. Dette vil afholde mange fra at klikke.

Ved at følge alle anbefalingerne i denne guide, så vil du også ende ud med, en URL som folk har lyst til at klikke på.

Undgå store bogstaver

Google skelner imellem store og små bogstaver i URL’er. “SEO-URL” klassificeres med andre ord som en anden webadresse end “SEO-url”. Det anbefales at du konsekvent bruger små bogstaver. Dette gælder også i dine interne links imellem sider.

Hvis en bruger tilgår en URL med store bogstaver, så bør URL’en omdirigere til den samme URL med små bogstaver. Her bruges et 301 permanent redirect til at fortælle søgemaskinerne, hvilken version der er den rigtige.

Store bogstaver i URL

Kombinationen af både store og små bogstaver i URL’er kan også resultere i mere alvorlige problemer med duplikeret indhold.

Brug kun HTTPS

HTTPS er ikke kun for banker og udvalgte websites. HTTPS er den nye standard, som både byder på sikkerhed og en bedre brugeroplevelse. Derudover har Google bekræftet HTTPS som et ranking signal. Brug derfor altid HTTPS.

HTTP til HTTPS url

Når du skifter til HTTPS er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke også har sider som kan tilgås over HTTP. Derudover at du opdaterer dine interne links, så de altid linker til den sikre version af siden.

bedre navigering

En velorganiseret og forenklet URL-struktur gør det nemmere for brugere at forstå, hvor de befinder sig på dit website. Det gør det også nemmere for søgemaskiner, at få en bedre forståelse af, hvilken rolle en side spiller på et website som helhed.

URL struktur

Omvendt bør du undgå at lave en kompleks struktur, hvor alle sider linker til hinanden. Det samme gælder URL’er der indlejer mange undermapper. Dette kan skabe nogle kompleks URL’er foruden en uoverskuelig brødkrummesti.

Håndter dynamiske parametre

Vi ser desværre ofte at CMS-systemer er kilden til, at mange URL’er bliver behæftet med parametre. Dette kan skabe flere SEO-problemer, herunder duplikeret indhold, ulæselige URL’er og forvirring hos brugere, hvilket tilmed kan skade sidens organiske CTR.

URL parametre

Duplicate content kan også opstå, hvis du f.eks. linker ind til din side med en URL, der gør brug af UTM Tracking og dette ikke håndteres korrekt på serveren.

Dynamiske parametre i URL

Dynamiske URL’er er altså hverken pæne og kan skabe store problemer for både brugere og søgemaskiner. Den bedste løsning er derfor, hvis du kan sikre statiske URL’er, minimere antallet af dynamiske URL’er eller bedre endnu, helt undgå dem.

Og kan du ikke slippe for dynamiske URL’er på dit website, så skal de håndteres, hvilket f.eks. er muligt ved hjælp af rel="canonical" tagget.

Undgå dato i din URL

Tidligere versioner af WordPress og lignende platforme har desuden haft tendens til, at inkludere datoen i URL’er. Dette skaber meget lange URL’er, som ofte ender med at blive skåret af i søgeresultaterne.

Dato i URL

Dato i URL’er kan også give problemer, hvis du senere opdaterer et gammelt indlæg. Her kan f.eks. ende ud med, at der står 2019 i URL’en imens du bruger 2024 i sidens title-tag. Dette kan skabe stor forvirring for både brugere og søgemaskiner.

Undermapper bedre end subdomæner

Selvom Google ikke har problemer med at indeksere og rangere subdomæner, så er undermapper ofte det mest SEO-venlige valg. Det er det fordi, at Google i nogle tilfælde kan se subdomæner som et særskilt website.

Omvendt betragtes undermapper som en del af dit hoveddomæne. Har dit hoveddomæne allerede en høj domæneautoritet i søgemaskinerne, så kan dine undermapper “arve” denne styrke, hvilket kan betyde en bedre rangering.

Faktisk har et studie fra Moz vist, at indhold der blev flyttet fra subdomæner til undermapper, resulterede i en betydelig fremgang i Google. Og det samme kan bekræftes fra andre kilder:

Undermapper er desuden nemmere at sætte op fra et teknisk perspektiv og kræver ikke en særskilt DNS. Vores anbefaling er derfor at benytte undermapper.

Opret et XML sitemap

Når du har sikret en SEO-venlig URL ud fra ovenstående tjekliste, så bør du også sikre, at søgemaskinerne altid ved, hvad der foregår i din URL-struktur. Her bør du benytte et XML sitemap, der fungerer som en effektiv vejviser til søgemaskiner.

XML sitemap

Et XML sitemap er med andre ord en liste med dit websites URL’er, som du kan gøre søgemaskinerne opmærksom på og som skal indekseres. Hvordan du opretter et XML sitemap, kan du læse meget mere om i vores guide til sitemaps.

Indhold

Indhold

Lær mere

Godt gået! Du har nu læst guiden "SEO-venlig URL" og er sikkert blevet meget klogere. Du er klar til at kaste dig over den næste lektion.

Flere emner

Teknisk SEO

Teknisk SEO

Linkbuilding

Linkbuilding

User Experience

User Experience