Betingelser

Betingelser ved køb af SEO

Kunden accepterer vores generelle forretningsbetingelser foruden følgende betingelser der gælder specifikt for alle SEO ydelser:

1. Aftaleperiode og opsigelse

1.1 SEO aftaler har ingen binding med mindre andet fremgår i aftalen. Alle SEO aftaler skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel med mindre andet fremgår i aftalen.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Citona har ingen kontrol over søgemaskinernes algoritmer eller politikker. Kundes hjemmeside kan risikere ekskludering fra enhver søgemaskine eller katalog på et givent tidspunkt på baggrund af beslutning herom af søgemaskinen eller kataloget.

2.2 Grundet en meget omskiftelig konkurrence på søgeord, løbende ændringer i søgemaskinernes algoritmer og ændringer i markedet, så kan Citona ikke stille garantier for hverken søgeordsplaceringer, trafik, henvendelser eller salg på noget tidspunkt. SEO er en langsigtet strategi og det er ene og alene søgemaskinerne der bestemmer, hvordan Citonas optimering i sidste ende vil påvirke kundens resultater i søgemaskinerne.

2.3 Google er kendt for at begrænse synligheden af nye hjemmesider – også kendt som sandboxing – før de har opfyldt deres ret til eksistens i mere end “x” antal dage eller har nok autoritet. Citona kan ikke garantere for rankings, trafik eller andre indekseringsbarrierer i disse situationer. Kunden er gjort bekendt med, at ranking af nye hjemmesider er meget sværere end ranking af gamle, etablerede domæner og bør derfor ikke have urealistiske forventninger til rankings, trafik og indtjening.

2.4 Nye hjemmesider kan opleve et midlertidigt boost i rankings på nogle målrettede søgeord i få dage, men som derefter falder tilbage til deres rette plads i søgeresultaterne. Dette sker i takt med at søgemaskinerne opbygger deres forståelse for nye hjemmesider. Kunden accepterer, at deres nye hjemmeside kun opnåede midlertidige topplaceringer, og at hjemmesiden vil falde tilbage til dets rette plads efter få dage.

2.5 Det sker, at søgemaskinerne vælger at droppe søgeresultaterne fra deres indeks uden nogen tydelig grund. Ofte vil søgeresultatet komme frem igen uden yderligere optimering.

2.6 Grundet de løbende ændringer i søgemaskinernes ranking-algoritmer og de aktiviteter, som konkurrenter eller begge parter foretager sig, kan der ske svingninger i rankings i søgeresultaterne på en hvilken som helst dag og på et hvilket som helst tidspunkt.

2.7 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis SEO-arbejdet bliver ødelagt enten helt eller delvist. SEO arbejdet kan betragtes som helt eller delvist ødelagt, hvis følgende ændringer (men ikke begrænset til) er foretaget på hjemmesiden af andre parter end Citona uden først at have konsulteret med Citona:

 • Ændringer i filer eller folders navne.
 • Flytte en fil til en anden folder eller flytte en folder under en anden folder eller subdomæne.
 • Foretage ændringer i head-sektionen i et dokument – så som at ændre teksten i sidens title, metas, fjerne specifikke HTML tags krævet for validering m.v.
 • Slette et link, en folder, fil, et webdokument eller et subdomæne.
 • Modificere tekst på et webdokument – så som at ændre formateringen i teksten eller flytte tekst rundt på siden.
 • Fjerne analytics-kode fra en side, som bliver brugt til at måle hjemmeside trafik.
 • Linke ud til andre hjemmesider uden først at have konsulteret det med Citona.
 • Tilføje en fil, folder, et web dokument, en widget eller anden funktionalitet.
 • Omdøbe URL’er af eksisterende webdokumenter.
 • Fjerne hjemmesiden eller dele af hjemmesiden.
 • Omdøbe, re-alokere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst fil, folder eller subdomæne på en webserver inklusiv webdokumenter, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml, rss.xml osv.
 • Ændringer i hjemmesidens webarkitektur.
 • Ændringer i ankertekster.
 • Foretage ændringer på en allerede optimeret side på hjemmesiden.

2.8 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis en forespørgsel fra Citona udsættes, hvis kunde forårsager forsinkelser i forhold til en aftalt levering, hvis kunde ikke formår at foretage de aftalte ændringer på hjemmesiden, hvis der sker nedbrug på hjemmesiden over en længere periode eller hvis indhold, som Citona har udarbejdet, bliver overskrevet og dermed kræver re-konstruktion.

2.9 Citona kan ikke garantere for at det indhold (“herunder tekst, billeder, links, henvisninger mv.”) opstået på basis af SEO-arbejdet, altid vil være tilgængeligt på nettet eller udenfor. Citona kan heller ikke garantere for at den værdi som indholdet på den ene eller anden måde tilfører kundes website aldrig vil ændre sig eller gå tabt. Søgemaskinerne kan uafhængigt og på et hvilket som helst tidspunkt vælge at devaluere indhold. Enkeltpersoner og virksomheder kan af egen fri vilje komme til at fjerne eller redigere i indhold som ligeledes kan have indflydelse på synligheden af kundes hjemmeside i søgeresultaterne.

2.10 Citona kan ikke garantere for kundes omsætning i forhold til arbejdet. Citona kan udstede målsætninger, f.eks. estimater til forventet salg eller trafik henover en given periode. Citona vil dog aldrig kunne stille garanti for, at målsætninger bliver opfyldt. Kundes omsætning kan påvirkes både positivt og negativt, af mange forskellige faktorer, så som sæsonudsving, konkurrence, ændringer på egne sider, nedetider, systemfejl, kampagner, Google, uforudsete ændringer i markedet m.v. Citona kan derfor ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab i kundes omsætning.

2.11 Kunden garanterer, at alt indhold på deres hjemmeside(r) er ejet af kunde, eller at kunde har fået specifik godkendelse fra rettighedshaverne til at bruge indholdet. Kunden accepterer Citonas brug af indholdet i arbejdet og vil altid beskytte og forsvare Citona og dets medparter fra nogen form for retslig ansvar eller retsforfølgelse ved brug af dette indhold. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, påtager kunde sig det fulde ansvar samt omkostninger af en evt. retsforfølgelse.

2.12 Citona kan af flere årsager ikke rapportere på udviklingen af individuelle links (linkrapporter) eller levere en oversigt med de links, som er blevet bygget i forbindelse med linkbuilding og SEO-arbejdet. Hvornår et link bliver etableret hos en 3. part og hvor længe linket er aktivt, er ikke informationer som Citona kan oplyse om, ligesom Citona ikke kan garantere for, at et link altid vil være aktivt. Citona kan heller ikke garantere for en bestemt mængde af links hver måned (volumen), hvilket kan variere fra måned til måned af flere årsager. Citona holder al rapportering til kunden objektiv, hvilket kan inkludere viden om søgeordsplaceringer / rankings, trafik, konverteringer, engagement og adfærd, såfremt Citona har adgang til kundes Analytics og de nødvendige data. Statistik inkluderet i rapporteringen leveres i et format som er defineret af Citona.

2.13 Citona kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten og/eller leverancen af ydelsen, såfremt kunden undlader eller er langsom til at reagere på Citonas anbefalinger på mail, tlf. eller i marketingrapporten, som kunden har adgang til i samarbejdsperioden. Citona kan heller ikke holdes ansvarlig for kvaliteten og/eller leverancen, såfremt kunden ikke fremsender det indhold eller andet materiale, som Citona beder kunden om.

3. Opgaver med specifikke rettigheder

3.1 Kunden accepterer og sørger for følgende:

 • At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at kontakte 3. parter på vegne af kundes firma, såfremt Citona vurderer at dette er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, herunder også i forhold til opgaver der vedrører SEO.
 • At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

4. Misligeholdelse

4.1 Hvis kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer som Citona er hyret til at administrerere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Disse systemer er blandt andet men begrænser sig ikke til Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne efter behov.

Lad os ringe dig op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Vi vil meget gerne ringe dig op til en uforpligtende dialog.

2785 0203 / man-fre, 9-17