Betingelser

Betingelser ved køb af PPC og Google Ads

Kunden accepterer vores generelle forretningsbetingelser foruden følgende betingelser der gælder specifikt for alle PPC-ydelser, herunder blandt andet Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads m.fl. annoncemedier:

Ordforklaring

Hjemmeside: Der kan IKKE foretages køb og/eller online betaling direkte på dit website.
Webshop: Der kan foretages køb og/eller online betaling direkte på dit website.

1. Aftaleperiode og opsigelse

1.1 Google Ads og PPC aftaler løber i minimum 6 måneder med mindre andet fremgår i aftalen. Alle Google Ads og PPC aftaler skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel med mindre andet fremgår i aftalen.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Citona kan ikke garantere for en tidsplan eller holdes økonomisk ansvarlig, hvis Google Ads-arbejdet bliver ødelagt enten helt eller delvist. Google Ads arbejdet kan betragtes som helt eller delvist ødelagt, hvis følgende ændringer (men ikke begrænset til) er foretaget på hjemmesiden af andre parter end Citona uden først at have konsulteret med Citona:

 • Ændringer i filer eller folders navne.
 • Flytte en fil til en anden folder eller flytte en folder under en anden folder eller subdomæne.
 • Slette et link, en folder, fil, et webdokument eller et subdomæne.
 • Omdøbe URL’er af eksisterende webdokumenter.
 • Fjerne hjemmesiden eller dele af hjemmesiden.
 • Omdøbe, re-alokere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst fil, folder eller subdomæne på en webserver inklusiv webdokumenter, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml, rss.xml osv.
 • Ændringer i hjemmesidens webarkitektur.
 • Foretage ændringer på en allerede optimeret side på hjemmesiden.

2.2 Såfremt URL’er eller links ændres, fjernes eller flyttes på kundes hjemmeside, er det kundes ansvar at informere Citona herom. Herefter har Citona mulighed for at tilrette annoncerne, så de ikke linker til sider der ikke findes. Citona kan aldrig holdes økonomisk ansvarlig, hvis annoncerne linker til brudte sider på kundes hjemmeside.

2.3 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis en forespørgsel fra Citona udsættes, hvis kunde forårsager forsinkelser i forhold til en aftalt levering, hvis kunde ikke formår at foretage de aftalte ændringer på hjemmesiden, hvis der sker nedbrug på hjemmesiden over en længere periode eller hvis indhold, som Citona har udarbejdet, bliver overskrevet og dermed kræver re-konstruktion.

2.4 Citona kan ikke garantere for kundes omsætning i forhold til arbejdet. Citona kan udstede målsætninger, f.eks. estimater til forventet salg eller trafik henover en given periode. Citona vil dog aldrig kunne stille garanti for, at målsætninger bliver opfyldt. Kundes omsætning kan påvirkes både positivt og negativt, af mange forskellige faktorer, så som sæsonudsving, konkurrence, ændringer på egne sider, nedetider, systemfejl, kampagner, Google, uforudsete ændringer i markedet m.v. Citona kan derfor ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab i kundes omsætning.

2.5 Kunden garanterer, at der altid anvendes et gyldigt betalingsmiddel i hans annonceringskonto (Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads m.v.). Kunden skal endvidere løbende sikre, at kortet altid kan krediteres og opdaterer selv faktureringsindstillingerne, såfremt kortet er forældet, udløbet eller bliver spærret af ukendte årsager. Det er kundes ansvar at sikre at en betaling ikke bliver afvist i kontoen, hvilket gør at annoncer automatisk stoppes. Kunden kan også tilmelde sig mails omkring faktureringsproblemer under faktureringsindstillinger, så underretninger automatisk bliver fremsendt. Når faktureringsproblemerne er løst vil annoncerne blive vist igen. Kunden kan altid kontakte os, såfremt han er i tvivl om hvordan han modtager automatiske underretninger om faktureringsproblemer.

2.6 Kunden garanterer, at alt indhold på deres hjemmeside(r) er ejet af kunde, eller at kunde har fået specifik godkendelse fra rettighedshaverne til at bruge indholdet. Kunden accepterer Citonas brug af indholdet i arbejdet og vil altid beskytte og forsvare Citona og dets medparter fra nogen form for retslig ansvar eller retsforfølgelse ved brug af dette indhold. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, påtager kunde sig det fulde ansvar samt omkostninger af en evt. retsforfølgelse.

3. Opgaver med specifikke rettigheder

3.1 Kunden accepterer og sørger for følgende:

 • At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.
 • At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

4. Annoncebudget

4.1 Alle abonnementer eller aftaler er ikke inklusive forbrug til Google.

4.2 Det er kundes ansvar, løbende at overvåge det gældende annoncebudget i kontoen. Hvis kunden ønsker at ændre et annoncebudget, kan han selv justere dette i kontoen, eller få Citona til det. Under alle omstændigheder skal Citona altid have besked, såfremt et annoncebudget ændres. Citona kan på ingen måde holdes økonomisk ansvarlig for fejljusteringer af et annoncebudget, et forhøjet annoncebudget eller uventede udgifter til annoncering i kundes kampagne og konto.

4.3 For webshops beregnes ydelsens pris for optimering efter en procentsats af annoncebudgettet inkl. moms, med mindre andet fremgår i aftalen. Procentsatsen kan variere alt efter størrelsen på annoncebudgettet hvilket vil fremgå i tilbuddet og aftalen.

5. Produktfeed

5.1 Webshop: Det er kundens ansvar at leverer et produktfeed som kan bruges i forbindelse med Google Ads. Dette er typisk standard i de fleste webshops.

6. Kontoadgang

6.1 Kunde skal ved accept af aftalen oplyse Google Ads-kontoens kunde-id. Citona tilknyttes kontoen og skal have fuld adgang til kontoen i hele aftalens levetid, inklusiv i opsigelsesperioden. I denne periode må Google Ads-kontoen ikke overdrages, administreres eller optimeres af andre end Citona. Efter opsigelsesperioden vil Citona være behjælpelig med overdragelse af Google Ads-kontoen til eventuel 3. part.

6.2 Hvis kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer som Citona er hyret til at administrerere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Disse systemer er blandt andet men begrænser sig ikke til Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne efter behov.

Lad os ringe dig op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Vi vil meget gerne ringe dig op til en uforpligtende dialog.

2785 0203 / man-fre, 9-17