Betingelser

Betingelser ved køb af hjemmeside

Kunden accepterer vores generelle forretningsbetingelser foruden følgende betingelser der gælder specifikt for alle CMS og hjemmeside ydelser:

1. Aftale og levering

1.1 Hjemmesiden er 100% Citonas ejendom indtil den fuldt ud betalt, herunder at alle rater er blevet betalt. Såfremt betalingsfristen overskrides forbeholder Citona sig retten til, at lukke for kundes adgang til hjemmesiden eller tage hjemmesiden ned fra serveren, indtil de(t) skyldige beløb er betalt. I denne periode kan kunde vælge at genetablere sin gamle hjemmeside fra egen backup, indtil det fulde beløb er betalt til Citona. Herefter vil Citona være behjælpelig med at genetablere den nye hjemmeside på serveren.

1.2 Fejlbestillinger tilbagebetales ikke.

1.3 Citona forbeholder sig retten til at opsige en aftale med kunden med 30 dages skriftlig varsel.

1.4 Overtrædelse af betingelserne bliver betragtet som misbrug. Ved misbrug forbeholder Citona sig retten til at opsige aftalen og afslutte samarbejdet.

1.5 Ved lancering af hjemmesiden opretter Citona kundens login (rolle) i CMS-systemet, med rettigheder til at redigere alle indholdsrelaterede elementer under sider, indlæg, medier og projekter. Som udvikler af hjemmesiden er det Citona der ene og alene bestemmer, hvilke sektioner og indhold kunden har adgang til og/eller har rettigheder til at ændre på hjemmesiden og i administrationen (CMS-systemet).

1.6 Kunden skal altid oplyse korrekt firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR nummer til Citona. Ved ændringer i disse information, er det kundes ansvar at informere Citona.

1.7 Deadline for levering er 4 uger for mindre hjemmesider og 6 uger ved større, mere omfattende projekter. Deadlines kan kun overholdes, såfremt kunden overholder tidsplanen for indsendelse af billeder-, tekstmateriale og kommer med planmæssig feedback. Kunden forstår, at der kan opstå uforudsete nedbrud i systemer der gør, at en deadline må udskydes. Kunden forstår at hans eksisterende hjemmeside kan have nedeperioder, i takt med at vi tilpasser serveren til den nye hjemmeside.

1.8 Såfremt kunden misligeholder Citonas betalingsbetingelser, herunder også til de løbende ydelser så som SEO og annoncering, så forbeholder Citona sig retten til, at lukke for kundens hjemmeside, CMS-adgang og/eller indstille arbejdet på hjemmesiden, indtil Citonas tilgodehavende er fuldt ud betalt og Citona har sikret sig mod lignende gentagelser. Citona forbeholder sig ligeledes retten til, at rulle ikke-betalt arbejde tilbage, såfremt kunden overskrider betalingsfristen med flere uger.

1.9 Hvis kunden ønsker en ekstra bruger oprettet i CMS-systemet, så skal kunden rette henvendelse til Citona på mail, hvorefter Citona vil oprette brugeren mod et fast oprettelsesgebyr på kr. 500 ex. moms. Det er kun Citona der kan og må administrere brugere med login til hjemmesiden og dertil roller/rettigheder. Det er ligeledes Citona der ene og alene bestemmer, hvilken rolle og hvilke rettigheder en bruger må blive tildelt i hjemmesidens CMS (Content Management System) under hele hjemmesidens levetid.

2. Hosting

2.1 Hosting er som udgangspunkt ikke inkluderet i tilbuddet, men kan tilkøbes efter behov. Hosting betales altid 12 måneder forud og faktureres derfor én gang årligt.

2.2 Citona benytter 3. part virksomheder til Hosting og vi fralægger os derfor ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte og indirekte tab som kunden måtte have. Dette gælder uanset årsag, herunder uautoriseret adgang, systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering hos Citona.

2.3 Citona vil stå for hosting af kundens hjemmesiden under udvikling. Hosting kan dog ikke garanteres, såfremt kunden opsiger sin serviceaftale med Citona, opsiger samarbejdet eller hvis arbejdet med hjemmesiden er gået i stå, grundet manglende tilbagemeldinger og/eller input fra kunden i mere end 2 måneder. Efter 2 måneder forbeholder Citona sig retten til, at slette kundens udviklingssite (hjemmeside under udvikling) fra Citonas domæne og server uden varsel.

3. E-handel og webshops

3.1 Kunden er selv forpligtet til at ansøge om en indløsningsaftale hos Nets ved køb af webshop hos Citona. Citona stiller kun webshop platformen til rådighed.

3.2 Som udgangspunkt bruges der ePay betalingsgateway medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at benytte en anden betalingsgateway, er det kundens eget ansvar at få det integreret i webshoppen.

4. Backup

4.1 Der medføler backup af kundes løsning, med mindre andet er skriftligt aftalt. Citona kan aldrig holdes ansvarlig for tab af data eller følgetab heraf. Hvis kunden har behov for genskabelse fra backup, vil dette blive afregnet på timebasis med de gældende takster.

5. Opdateringer og udvidelser

5.1 Opdatering af hjemmesidens Content Management System (CMS) vil af sikkerhedsmæssige årsager kun blive udført, når Citona finder det nødvendigt.

5.2 Såfremt en opdatering eller et 3. part plugin forårsager fejl på kundens hjemmeside, vil Citona oplyse kunden om dette. Citona kan dog ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der opstår på basis af opdateringer på hjemmesiden, plugins eller software.

6. Support

6.1 Support- og serviceaftaler dækker kun de sider og det indhold der er specificeret i kundens løsning og det er Citona der ene og alene udvælger, hvilket sider der indgår i supportaftalen. Alle sider der indgår i kundes supportaftale er oprettet af Citona. En supportaftale løber typisk i 12 måneder og kan forlænges efter aftale.

6.2 Supportaftalen dækker ikke oprettelse af nyt indhold og nye sider, inkl. indlæg på blog, artikler og lignende. Kunden har dog mulighed for at tilkøbe indsættelse af flere sider og indhold efter behov.

6.3 Supportaftalen dækker ikke løbende designændringer og programmeringsarbejde.

6.4 I forhold til support på Hosting, dækker supportaftalen kun vejledning og opsætninger i forbindelse med kundens løsning.

6.5 Fejl forårsaget af ændringer udenfor kundens Content Management System (CMS) er ikke inkluderet i supportaftalen. Dette gælder bl.a., men er ikke begrænset til, ændringer på FTP, databaser, serveropsætninger m.m. Ligeledes er fejl forårsaget af 3. part ikke inkluderet i supportaftalen.

6.6 Såfremt løsningen ikke har en aktiv supportaftale, så er Citona ikke forpligtet til at foretage ændringer på hjemmesiden, herunder hverken til layout, kode, indhold, opsætninger m.m.

7. Forventninger til samarbejde

7.1 Kunde fremsender firmalogo, billeder, tekster og loginoplysninger til webudbyder senest 5 dage fra indledende møde eller ved forespørgsel pr. mail fra Citona. Såfremt kunden ikke leverer dette i tide, forbeholder Citona sig retten til at forlænge leveringsdatoen.

7.2 Citona skal have modtaget godkendelse eller evt. rettelser af hjemmeside senest 5 dage fra at kunden har modtaget designoplæg. Såfremt Citona ikke har modtaget respons eller godkendelse indenfor 5 dage, vil Citona betragte dette som en godkendelse af hjemmesiden.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne efter behov.

Lad os ringe dig op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Vi vil meget gerne ringe dig op til en uforpligtende dialog.

2785 0203 / man-fre, 9-17